Lugupeetud patsiendid!

• OÜ Sillamäe Tervisekeskus töötab Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel.
• Vastavalt Haigekassaga sõlmitud Lepingule võib plaaniline ravijärjekord eriarstile olla kuni 6 nädalat.
• Vältimatut abi vajavad, ohtlikus seisundis patsiendid, võetakse kõikide spetsialistide juurdevastuvõtule väljaspool ravijärjekorda.
• Eriarsti koduvisiite teostatakse ainult perearsti saatekirja alusel, eelneval kokkuleppel eriarstiga, plaanilisel korras
• Vastavalt Haigekassa Lepingulepeab patsiendilplaanilises korras arst-spetsialisti (kirurg, LOR, oftalmoloog) konsultatsioonile pääsemiseks olema perearsti saatekiri. Patsiente, kes vajavad vältimatut abi, võetakse vastu ilma saatekirjata.
• Ilma saatekirjata patsiente ja patsiente, kes ei oma Haigekassa ravikindlustust võtavad plaanilises korras vastu kõik spetsialistid, kehtiva meditsiiniteenuste hinnakirja alusel.
• Juhul, kui patsient ei soovi/ei saa oodata plaanilist vastuvõttu, on eelneval kokkuleppel eriarstiga võimalik pääseda tasulisele vastuvõtule. Tasulise vastuvõtu eest tasumine toimub vastavalt Kliiniku tasuliste teenuste hinnakirjale.