Eriarsti visiidi- ja vastuvõtu tasud

OÜ Sillamäe Tervisekeskuses on eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule Ravikindlustuse seaduse § 67, 70 ja 72 alusel kehtestatud visiiditasu.
Visiiditasu maksmine toimub registratuuris (sularahas või pangakaardiga) enne arsti vastuvõttu.

 

Eesti Haigekassas kindlustatud isikute visiiditasud:
TÄISKASVANU 5,00 €
LAPS (2-17 a) 1,50 €

 

Visiiditasu ei võeta:
• kui kindlustatud isiku suunab ambulatoorse eriarstiabi osutaja juurde sama tervishoiuasutuse teise eriala tervishoiutöötaja või teise tervishoiuasutuse sama tervishoiuteenust osutav tervishoiutöötaja;
• rasedalt rasedakaardi esitamisel;
• alla 2-aastaselt lapselt;
• tasuliste meditsiiniteenuste osutamise korral.

Tasuliste teenuste hinnakiri ning info uuringute ja protseduuride kohta asub registratuurisning on leitav veebiaadressilt: www.stk.ee.

Lugupeetud patsiendid!

• OÜ Sillamäe Tervisekeskus töötab Eesti Haigekassaga sõlmitud lepingu alusel.
• Vastavalt Haigekassaga sõlmitud Lepingule võib plaaniline ravijärjekord eriarstile olla kuni 6 nädalat.
• Vältimatut abi vajavad, ohtlikus seisundis patsiendid, võetakse kõikide spetsialistide juurdevastuvõtule väljaspool ravijärjekorda.
• Eriarsti koduvisiite teostatakse ainult perearsti saatekirja alusel, eelneval kokkuleppel eriarstiga, plaanilisel korras
• Vastavalt Haigekassa Lepingulepeab patsiendilplaanilises korras arst-spetsialisti (kirurg, LOR, oftalmoloog) konsultatsioonile pääsemiseks olema perearsti saatekiri. Patsiente, kes vajavad vältimatut abi, võetakse vastu ilma saatekirjata.
• Ilma saatekirjata patsiente ja patsiente, kes ei oma Haigekassa ravikindlustust võtavad plaanilises korras vastu kõik spetsialistid, kehtiva meditsiiniteenuste hinnakirja alusel.
• Juhul, kui patsient ei soovi/ei saa oodata plaanilist vastuvõttu, on eelneval kokkuleppel eriarstiga võimalik pääseda tasulisele vastuvõtule. Tasulise vastuvõtu eest tasumine toimub vastavalt Kliiniku tasuliste teenuste hinnakirjale.

 

Kaebuste lahendamise kord

Kõigil klientidel on õigus esitada kaebusi. Kaebustest saadav informatsioon on vajalik paremaks kujundamiseks ning aitab juhil vastu võtta otsuseid kvaliteedi tõstmiseks.
Kaebusega võib pöörduda otse registratuuri poole. Kaebust saab esitada kodulehe kaudu (välja trükkida vorm ning saata aadressile: Aasa4, 20605 Narva). Anonüümse kaebuse puhul edastatakse asutusele informatsioon kaebuse kohta, kuid ei vastata kaebusele.
Kõigile kontaktandmetega esitatud kaebustele vastatakse 21 tööpäeva jooksul alates kaebuse esitamisest.

 

Kaebuste ning ettepanekute raamat asub registratuuris.

 

Vajadusel võib pöörduda:
Kliiniku administratsioon: tel. 3568899, aadressil: Aasa4, 20605 Narva, e-post: info@stk.ee .

Haigekassasse saab pöörduda:

  • klienditelefon (+372) 669 6630 või infotelefon 16363* ​(tööajad E-R 8.30-16.30)
    ​​* Mobiiltelefonilt infotelefoni lühinumbrile helistades kehtib operaatori hinnakirjapõhine tariif: 
    Telekom võrgust 0,2278 €/min, Tele2 võrgust 0,23 €/min, Elisast 0,30 €/min.
  • e-posti teel info@haigekassa.ee
  • posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144

Terviseamet: tel. 694 3500, aadress: Paldiski mnt 81, 10617 TALLINN, e-post: kesk@terviseamet.ee .
Sotsiaalministeerium: tel. 626 9301, aadress: Gonsiori 29, 15027 TALLINN, e-post: info@sm.ee

Ravijärjekorra pidamise reeglid

Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud telefoni või e-posti või registratuuri teel kõigil tööpäevadel

Ravijärjekorda kantakse järgimised andmed:
1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
2. planeeritav vastuvõtu aeg;
3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos, uuringu või protseduuri nimetus);
4. patsiendi kontaktandmed;
5. suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
7. ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
8. ravijärjekorda panemise põhjuse kood1, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
9. märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda antakse patsiendile kirjalik teatis/meelespea, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja teenuse osutaja nime, asutuse telefoni numbrit ja täiendavat infot teenusele tuleku kohta.